Regulamin

REGULAMIN

NOCNEGO TURNIEJU CZWÓREK PIŁKARSKICH

O PUCHAR SERWISU TOMASZÓW.PL

 § 1

Postanowienia ogólne

Celem turnieju jest popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące stowarzyszenia, firmy i zakłady pracy. Turniej odbędzie się 20 stycznia 2017 roku w Tomaszowie Lubelskim przy Alei Sportowej 8. Początek godzina 22:00.

Uczestników turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, przepisy PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry na hali postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Zasady uczestnictwa

 1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 17 rok życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących drużynę do dnia 19 stycznia 2017 roku do godz. 20:00 wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za drużynę.
 3. Każda drużyna przystępująca do turnieju zobowiązana jest do wpłacenia kwoty startowej bezpośrednio do organizatora w wysokości: 50 zł od drużyny, maksymalna ilość zawodników w drużynie to 6. Wpłaty należy dokonać z chwilą dostarczenia listy zawodników do organizatora, w przypadku rezygnacji drużyny z udziału w turnieju wpisowe nie zostaje zwrócone.
 4. W turnieju mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do turnieju na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru). Podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach na karcie zgłoszeniowej jest równoznaczny z zapoznaniem i zaakceptowaniem Regulaminu turnieju.
 5. Mile widziane jest aby drużyny biorące udział w turnieju posiadały jednolite stroje (koszulki z numerami) oraz obowiązkowo obuwie do gry w hali.
 6. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem) w celu potwierdzenia tożsamości zawodnika przed meczem.

§ 3

Najważniejsze przepisy gry

W turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. W grze bierze udział 4 zawodników w tym bramkarz.
 2. Najmniejsza ilość zawodników biorących udział w grze – 2 w tym bramkarz.
 3. W turnieju obowiązują zmiany hokejowe. Wymiana bramkarza tylko podczas przerwy w grze za zgodą sędziego.
 4. W hali dozwolona jest gra ze ścianami bocznymi, w przypadku gdy piłka dotknie ściany za bramką jest to równoznaczne z tym, iż opuściła pole gry. W takim przypadku w zależności od tego kto ostatni dotknął piłkę, grę wznawia bramkarz lub drużyna atakująca otrzymuje rzut rożny.
 5. W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry następuje rzutem wolnym pośrednim przez drużynę przeciwną w miejscu wskazanym przez sędziego zawodów.
 6. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych i rożnych wynosi 3 m od piłki.
 7. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 m.
 8. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze czasowe.

a) pierwsza żółta kartka – zawodnik ukarany opuszcza pole gry na 2 minuty i może powrócić na boisko po upływie 2 minut lub stracie bramki,

b) bezpośrednia czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 4 minut bez możliwości uzupełnienia składu po stracie bramki. Ukarany zawodnik nie może grać w najbliższym meczu swojej drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12 „Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne niesportowe zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą dyskwalifikacji z turnieju.

c) druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona kartka zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 4 minut lub stracie bramki.

9. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki:

a) jeżeli obie drużyny grają w osłabieniu i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów,

b) jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki.

11. Gra wślizgiem w zasięgu gry jest niedozwolona, gra wślizgiem poza zasięgiem gry – sędzia zezwala na kontynuowanie gry. Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.

12. Bramkarz nie może łapać piłki podanej przez zawodnika swojej drużyny. Po wyjściu piłki poza linię bramkową, bramkarz wznawia grę ręką, wyrzucając piłkę sobie lub zawodnikowi swojej drużyny. Bramkarz przy wznowieniu gry nogą może zdobyć bezpośrednio bramkę.

13. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób Przepisów gry. Bramkarz nie może zdobyć bramki ręką.

§4

Zasady wyłonienia mistrza

 1. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych do turnieju drużyn.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w turnieju.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie Organizator.

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.