Regulamin

REGULAMIN

NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

 § 1

Postanowienia ogólne

 Celem turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące stowarzyszenia, firmy i zakłady pracy. Turniej odbędzie się 31 marca 2017 roku w Tomaszowie Lubelskim przy Alei Sportowej 8. Początek godzina 22:00.

Uczestników turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową, przepisy PZPS oraz z uwagi na specyfikę rozgrywania turnieju postanowienia niniejszego regulaminu.

 § 2

Zasady uczestnictwa

  1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.
  2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących drużynę do dnia 30 marca 2017 roku do godz. 20:00 wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za drużynę.
  3. Każda drużyna przystępująca do turnieju zobowiązana jest do wpłacenia kwoty startowej bezpośrednio do organizatora w wysokości: 50 zł od drużyny, maksymalna ilość zawodników w drużynie to 10. Wpłaty należy dokonać z chwilą dostarczenia listy zawodników do organizatora, w przypadku rezygnacji drużyny z udziału w turnieju wpisowe nie zostaje zwrócone.
  4. W turnieju mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do turnieju na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru). Podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach na karcie zgłoszeniowej jest równoznaczny z zapoznaniem i zaakceptowaniem Regulaminu turnieju.
  5. Mile widziane jest aby drużyny biorące udział w turnieju posiadały jednolite stroje (koszulki z numerami) oraz obowiązkowo obuwie do gry w hali.

 § 3

Zasady wyłonienia zwycięzcy

  1. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych do turnieju drużyn i zamieszczony będzie na stronie internetowej Organizatora po upływie terminu zgłoszeń.

 § 4

Postanowienia końcowe

  1. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w turnieju.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie Organizator.

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.