Regulamin

REGULAMIN VI EDYCJI

TOMASZOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

SEZON 2016/2017

 § 1

Postanowienia ogólne

Celem rozgrywek Tomaszowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (dalej zwanej TALS) jest popularyzacja piłki siatkowej wśród pracowników firm, ich rodzin oraz młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku po pracy. Do rozgrywek sezonu 2016/2017 mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące szkoły średnie, stowarzyszenia, firmy i zakłady pracy. Wszystkie mecze TALS będą odbywać się w Tomaszowie Lubelskim:

- w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lub. przy ul. Żwirki i Wigury 3, w terminach wyznaczonych przez organizatora (środy). Uczestników rozgrywek obowiązują przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

 § 2

Zasady uczestnictwa w rozgrywkach TLS

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy amatorzy, którzy nie są zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej, jako zawodnicy I lub II ligi siatkówki.
  W każdej drużynie może być zgłoszony jeden zawodnik zgłoszony do rozgrywek III ligi siatkówki.
 2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach TALS jest zgłoszenie maksymalnie 12 osobowej drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących firmę lub szkołę do dnia 14 listopada 2016 roku wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za drużynę. Po 14 listopada 2016 roku brak jest możliwości dopisywania zawodników do list zgłoszeniowych nawet w przypadku posiadania wolnych miejsc na liście zgłoszeniowej. W trakcie trwania rozgrywek w terminie wyznaczonym przez organizatora (tj. w połowie rozgrywek), każda z drużyn będzie mogła uzupełnić wolne miejsca w składach lub wymienić maksymalnie 3 zawodników na innych, nie uczestniczących w obecnych rozgrywkach i nie zgłoszonych do rozgrywek w innych drużynach..
 3. Drużyna przystępująca do rozgrywek TALS zobowiązana jest do wpłacenia kwoty startowej w wysokości : 400 zł (czterysta złotych) na konto organizatora nie później niż do dnia 14 listopada 2016 roku. Brak wpłaty do dnia 14 listopada 2016 r. powoduje nie  uwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.

BGŻ BNP Paribas

nr konta:

18 2030 0045 1110 0000 0420 6380

z dopiskiem: „TALS 2016/17 – wpisowe "nazwa drużyny

W przypadku oddania 2 walkowerów, czyli dyskwalifikacji drużyny wpisowe przepada w całości.

Dla drużyn zgłoszonych do 31 października 2016 roku obowiązuje promocja dotycząca wysokości wpisowego, które będzie wynosić 300 zł (trzysta złotych), które należy wpłacić do 31 października 2016 roku. Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do rozgrywek w jednej drużynie wynosi 8 osób.

W przypadku zgłoszenia do rozgrywek mniejszej liczby zawodników niż 12, do 14 listopada 2016 roku jest możliwość uzupełnienia wolnych miejsc w składzie.

Z opłaty startowej i kaucji zwolnione są reprezentacje szkół średnich z terenu Powiatu Tomaszowskiego, które w przypadku oddania jednego meczu walkowerem będą zdyskwalifikowane z rozgrywek.

 1. W meczach TALS mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do rozgrywek na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru). Lista zgłoszeniowa powinna zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia oraz podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach co jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem Regulaminu TALS. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach TALS, decyduje kolejność złożenia zgłoszenia drużyny.
 2. Drużyny przystępujące do gry obowiązkowo muszą posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami) oraz obuwie do gry w hali.
 3. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem) w celu potwierdzenia tożsamości zawodnika przed meczem.
 4. Mecze TALS odbywają się według terminarza opracowanego przez organizatorów. Terminarz będzie dostępny na stronie internetowej www.tsstomaszow.info .
 5. Terminy i godziny meczów wyznaczone przez organizatorów i podane do wiadomości są ostateczne. Z uwagi na specyfikę rozgrywek brak jest możliwości przekładania meczy.
 6. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana z rozgrywek, spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nieodbyte. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50 % i 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery w stosunku 3:0.

§ 3

 Najważniejsze przepisy gry

W rozgrywkach obowiązywać będą przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Rozgrywki będą prowadzone systemem każdy z każdym, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn Organizator podejmie decyzje co do ilości rozgrywanych rund.
 2. Aby drużyna mogła przystąpić do meczu na boisku musi znajdować się minimum 5 uprawnionych do gry zawodników.
 3. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów, każdy do 25 punktów, piąty set do 15 punktów.
 4. Ustala się następującą punktację za mecze:

- mecz wygrany stosunkiem setów 3:0 i 3:1 - 3 pkt dla wygranego, 0 pkt dla przegranego

- mecz wygrany stosunkiem setów 3:2 - 2 pkt dla wygranego, 1 pkt dla przegranego

- walkower - 3 pkt dla wygranego, 0 pkt dla przegranego.

 § 4

Zasady wyłonienia mistrza TLS

 System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych do rozgrywek drużyn.

 1. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny :

a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej 5 minut). Dwukrotne nie stawienie się na zawody powoduje wykluczenie drużyny
z rozgrywek bez zwrotu opłaty startowej.

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik, nie był zgłoszony do rozgrywek TALS, nie posiadał dowodu potwierdzającego tożsamość podczas sprawdzania.

2. O kolejności zespołów decyduje :

a) liczba zdobytych punktów,

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:

- liczba zdobytych punktów i stosunek setów między tymi drużynami  (bezpośrednie pojedynki),

- korzystniejsza różnica setów w całych rozgrywkach,

- przy identycznej różnicy setów – różnica małych punktów w całych rozgrywkach,

c) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny – dodatkowa tabela między tymi drużynami zgodnie wg następujących zasad :

- liczba zdobytych punktów i setów między tymi drużynami (bezpośrednie pojedynki - mała tabela),

- korzystniejsza różnica setów w całych rozgrywkach,

- przy identycznej różnicy setów – różnica zdobytych punktów w całych rozgrywkach.

 § 5

Nagrody

 Zespoły, które zajęły 3 pierwsze miejsca otrzymają Puchary.

 1. Nagrody indywidualne :

- najlepszy zawodnik,

- najlepszy atakujący,

- najlepszy rozgrywający.

 § 6

Postanowienia końcowe

 1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach TALS na własną odpowiedzialność. Organizatorzy prowadzący TALS nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie
  i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w lidze siatkówki.
 2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom drużyn oraz Organizatorom rozgrywek.
 3. W hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.
 4. Drużyna może na piśmie złożyć oficjalny protest do Organizatora w terminie 24 godzin po zakończonym meczu. Po tym terminie protestu nie uwzględnia się.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie Organizator.

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.